QUY TRÌNH BAO BỌC ĐỒ

Đảm bảo an toàn khi vận chuyển cũng là một trong những yếu tố được chúng tôi đặt lên hàng đầu bởi có nhiều tài sản của Quý khách hàng rất giá trị cả về vật chất và tinh thần. Khâu quan trọng nhất trong công tác chuyển nhà, chuyển văn phòng là đóng đồ, […]